Trong hàng tỷ con người đã và đang sống trên đất, chỉ có hai người là chưa bao giờ thấy sự chết, đó là Hê-nóc và Ê-li. Họ được Đức Chúa Trời cất đi. Khi xem đời sống của hai nhân vật này, họ có điểm giống nhau. Hê-nóc sống trong một thế hệ sa đoạ. Ông phải đối diện với một xã hội chống Chúa mọi bề, đến nổi Ngài phải dùng trận Đại Hồng Thuỷ để huỷ đi. Nhưng ông đã mạnh dạn đi theo Chúa. Sách Hê-bơ-rơ 11:5 nói, ông làm hài lòng Đức Chúa Trời. Song song với Hê-nóc, Ê-li cũng mạnh dạn chống lại sự thờ hình tượng của Isreal và kêu gọi họ trở về với Đức Chúa Trời. Có lúc, ông cảm thấy cả thế giới quay lưng lại với ông (Các vua nhất 19:10). Có lúc tưởng chừng như bị giết, và cho đến lúc xe lửa của Đức Chúa Trời chở ông đi mất (Các vua nhì 2:11).

Lam Daniel

View all posts