Giáo Lý Căn Bản Tin Lành là loạt bài về những tín lý căn bản nhất cho những ông bà anh chị em mới tin Chúa được soạn bởi mục sư Đinh Thiên Tứ. Tuy nhiên những người đã tin Chúa lâu năm cũng nên xem lại. Hội Thánh chúng tôi cũng thường đọc lại Giáo Lý Căn Bản thường xuyên trong HT.

Subscribe để nhận được những video chúng tôi thường xuyên cập nhật. Xin Chúa ở cùng quý vị!

Lam Daniel

View all posts